Veliki potencijal biomase u Srbiji

Autor: Poslovni dnevnik , 06. veljača 2023. u 07:00
Potencijal se procjenjuje na 3,448 milijuna tona ekvivalenata nafte/SHUTTERSTOCK

Od tog potencijala najveći dio čini potencijal drvne biomase – 1,53 milijuna tona i potencijal poljoprivredne biomase – 1,67 milijuna tona.

Srbija ima veliki energetski potencijal biomase, koji bi kao obnovljivi izvor mogao biti alternativa standardnim izvorima, ali je slabo iskorišten, ocijenila je Državna revizorska institucija.

Taj se potencijal procjenjuje na 3,448 milijuna tona ekvivalenata nafte i u ukupnom potencijalu obnovljivih izvora energije sudjeluje sa 61 posto. Od tog potencijala najveći dio čini potencijal drvne biomase – 1,53 milijuna tona i potencijal poljoprivredne biomase – 1,67 milijuna tona (ostaci iz ratarstva, stočarstva, voćarstva, vinogradarstva i primarne prerade voća), dok je potencijal biorazgradive komunalne biomase 1,67 milijuna tona.

Biorazgradivi otpad uključuje i otpadna jestiva ulja te otpad životinjskog podrijetla u ukupnoj količini od 0,043 milijuna tona/god. Od raspoloživog potencijala drvne biomase u 2012. godini, u vrijeme izrade Strategije energetskog razvoja, neiskorišteni potencijal iznosio je oko 33 posto, dok je neiskorišteni potencijal poljoprivredne biomase iznosio 98 posto ukupnog potencijala.

Predsjednik DRI Duško Pejović ocijenio je da je planiranje nedovoljno, a manje od toga učinkovita provedba planiranog. Naveo je da je DRI izvršila reviziju svrsishodnosti ove teme i utvrdila da postoje velike potencijalne rezerve i mogućnosti u korištenju biomase

. Ocijenio je da bi više biomase koja bi zamijenila standardne energente povećalo i energetsku sigurnost Srbije. Ministarstvo rudarstva i energetike nije u potpunosti uspostavilo strateški okvir za gospodarenje biomasom.

Također, nisu doneseni svi podzakonski akti i nisu provedene sve aktivnosti iz planskih dokumenata, s ciljem zamjene fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije.

Komentirajte prvi

New Report

Close