EPS će do 2030. investirati 5,4 milijarde eura u obnovljive izvore energije

Autor: Poslovni dnevnik , 28. veljača 2024. u 22:00
Foto: Shutterstock

Prošle godine hidroelektrane proizvele 12.665 gigavat sati električne energije, čime je udio zelene i hidroenergije, u ukupnoj proizvodnji dosegnuo 36,5 posto.

Vršilac dužnosti direktora “EPS AD” Dušan Živković rekao je da je do kraja 2030. planirano oko 3,5 milijardi eura ulaganja u nove obnovljive izvore energije (OIE-vjetar i sunce). To je, kako je rekao, 37 posto ukupnih investicija EPS-a, a osim ulaganja u području zaštite okoliša, EPS će imati i projekte vezane za proizvodnju energije iz OIE.

Važnost hidroelektrana
“Uključujući ulaganja u nove hidroelektrane, također i obnovljive izvore energije, ukupna ulaganja su oko 5,4 milijarde eura, što je više od polovice planiranih ulaganja”, rekao je Živković u razgovoru za portal OIE.

Dodao je da su prošle godine hidroelektrane proizvele 12.665 gigavat sati, odnosno više od 12 milijardi kilovatsati električne energije, čime je udio zelene, hidroenergije, u ukupnoj proizvodnji dosegnuo 36,5 posto u odnosu na prethodnu godinu.

“Portfelj EPS-a, kada je riječ o OIE, temelji se na hidroelektranama, ali razvijamo i razvijat ćemo nove projekte. Za sada je u završnoj fazi izgradnja vjetroelektrane Kostolac, snage 66 megavata i solarne elektrane Petka, snage 10 megavata, što će doprinijeti povećanju udjela OIE u EPS-u. proizvodnog portfelja”, kazao je Živković.

Strateški projekt RHE Bistrica

Prema sadašnjim zapažanjima, RHE “Bistrica” ​​mogla bi biti u pogonu od 2032. godine, najavljuje Živković.

RHE “Bistrica” ​​je u razvoju i najavljuje se izgradnja, a taj je projekt, kaže Živković, od strateškog značaja za EPS, ali i Srbiju. – Reverzibilna hidroelektrana “Bistrica” ​​jedan je od strateških projekata EPS-a, a posebno je važna jer se očekuje sve veće učešće varijabilnih obnovljivih izvora energije. Tada hidroelektrane ovog tipa “ulijeću” i “pokrivaju” oscilacije u radu OIE.

EPS reverzibilne hidroelektrane prepoznaje kao najpogodnije. Važnost RHE “Bistrica” ​​ogleda se u kapacitetu za skladištenje energije, koji omogućava balansiranje sustava, proizvodnju električne energije kada je najpotrebnija. Dakle, nema većeg energetskog interesa za Srbiju od ove RHE.

Zbog svojih energetskih karakteristika i položaja u slivu Uvca, može, osim vlastite akumulacije, iskoristiti dodatni vodni potencijal iz uzvodnih akumulacija i na taj način poboljšati način korištenja svih HE Uvac i Lim. Proizvodni portfelj EPS-a bit će bolje optimiziran, čime je projekt reverzibilne HE “Bistrica” ​​superioran u odnosu na druge slične projekte.

Važnost tog projekta ne ogleda se samo u povećanju performansi proizvodnog portfelja EPS-a, već iu prevladavanju izazova kada je u pitanju regulacija i uravnoteženje elektroenergetskih sustava s visokim udjelom varijabilnih OIE, poput vjetra i sunca, čije je učešće u stalnom porastu. Prema sadašnjim zapažanjima, RHE “Bistrica” ​​mogla bi biti u pogonu od 2032. godine, najavljuje Živković.

Održiv proces
Energetska tranzicija EPS-a mora biti realan i održiv proces, odnosno proces koji će, s jedne strane, doprinijeti ostvarenju ciljeva Republike Srbije, a s druge strane neće ugroziti sigurnost opskrbe i stabilnost elektroenergetskog sektora Srbije.

Povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije ugljičnog dioksida, kao i povećanje energetske učinkovitosti ciljevi su definirani strateškim dokumentima Srbije, zaključuje Živković.

Komentirajte prvi

New Report

Close