Cijene hrane i goriva povećane 20,9%, a dnevni listovi i magazini skuplji za 37,7%

Autor: Vladimir Nišević , 14. rujan 2022. u 07:00
Najveći utjecaj na rast cijena u poljoprivredi imali su grupa Stoka i perad (7,7%) i Voće (0,9%)/Shutterstock

Proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda iz srpnja ukazuju na ubrzanje.

Prema navodima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije, cijene hrane su za godinu dana povećane 20,9%.

Gorivo i mazivo za putnička vozila u rujnu ove skuplje je u odnosu na rujant prošle godine za 20,9%. Korištenje i održavanje vozila sada je skuplje za 17,3%. Dnevni listovi i magazini su u odnosu na isto razdoblje prošle godine skuplji za 37,7%.

Uredski materijal za godinu dana poskupeo je za 20,9%, a paket-aranžmani u kategoriji “rekreacija i kultura” uvećali su cijenu za 17,6%. Stvarna stambena renta veća je za 21,3%, a proizvodi i usluge u kategoriji bašte, sadnice i cvijeće skuplji su za 16,5%. U odnosu na kolovoz prošle godine pojeftinile su samo usluge zračnog prijevoza putnika, za 0,2%.

Cijene proizvoda i usluga osobne potrošnje u kolovozu 2022. godine, u odnosu na lipanj 2022. godine, u prosjeku su povećane za 1,2 posto, navodi Zavod za statistiku.

Promatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasificiranih prema namjeni potrošnje, u kolovozu 2022, u odnosu na prethodni mjesec, rast cijena je zabilježen u grupama stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva (3,9 %), hrana i bezalkoholni napitci (2,5 %), restorani i hoteli (1,4%), rekreacija i kultura (1,3%), oprema za kućanstva i tekuće održavanje (1,0%), kao i u grupama alkoholna pića i duhan, potom komunikacije, pa zdravstvo i obrazovanje, i to za po 0,1%.

Pad cijena je zabilježen u grupama transport (-2,5%) i odjeća i obuća (-0,6%). Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale, ali proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda iz srpnja ukazuju na ubrzanje inflacije.

Proizvođačke cijene proizvoda poljoprivrede i ribarstva u srpnju 2022. u odnosu na isti mjesec 2021. više su za 45,1%. Promatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, najveći utjecaj na rast cijena imali su grupe: Žita (62,8%), Stoka i perad (48,5%) i Voće (28,3%).

Cijene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u srpnju 2022. u odnosu na lipanj 2022. u prosjeku su više za 0,8%. Promatrajući glavne grupe proizvoda, u odnosu na prethodni mjesec, najveći utjecaj na rast cijena imali su grupa Stoka i perad (7,7%) i Voće (0,9%) Cijene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u razdoblju siječanj – srpanj 2022. u odnosu na isto razdoblje 2021. u prosjeku su više za 26,1%.

Promatrano po glavnim grupama proizvoda, u razdoblju siječanj – srpanj 2022. u odnosu na isto razdoblje 2021. najveći utjecaj na rast cijena zabilježen je u grupama: Žita (36,3%) i Stoka i perad (27,0%). Datum sljedeće procjene inflacije je 12.10.2022.

Komentirajte prvi

New Report

Close